Polityka jakości

Polityka Jakościowo-Materiałowa i Bezpieczeństwa Finansowego stanowi podstawowy dokument Zintegrowanego Systemu Zarządzania i jest powszechnie znana wszystkim pracownikom IMBIS Mieruszewski. Określa cel istnienia Firmy i sposób w jaki ten cel jest realizowany. Ustala cele systemu zarządzania i zobowiązuje nas do utrzymywania i stosowania tego systemu, tak aby te cele osiągnąć. Informuje Klientów, jakie są nasze cele dotyczące jakości i środowiska oraz co zamierzamy osiągnąć utrzymując Zintegrowany System Zarządzania/

„Lokalna cena, europejska jakość“

Nasza firma stosuje zalecenia normy ISO 2001/1401

Dzięki nowoczesnej polityce finansowej zgromadzony kapitał powiększa możliwości techniczne naszej drukarni, przez co możemy proponować Państwu coraz wyższą jakość naszych produktów.

Posiadamy nowoczesny park maszynowy wyposażony w wielokolorowe maszyny drukarskie ograniczając czas produkcji do minimum operacji. Ponad to dzięki zastosowaniu linii introligatorskiej jesteśmy wstanie szybko i sprawnie wykończyć każde zlecenie wymagające operacji finalizującej.

Dzięki naszej lokalizacji (teren zakładu NITRO-CHEM, ZACHEM ) gwarantujemy Państwu najwyższej rangi bezpieczeństwo produkowanych materiałów oraz ich magazynowanie.

Centrum magazynowo-logistyczne. Dzięki posiadanym przez nas magazynom produktów gotowych, jesteśmy wstanie zapewnić Państwu ciągłość dostaw na wyznaczonym poziomie i określonych warunkach składowania.

Certyfikaty i szkolenia. W związku ze specyfikacja produktów ich zastosowania oraz wymogów materiałowych przy ich produkcji. Nasza firma dba o ciągły rozwój w zakresie pozyskiwania i wdrażania certyfikatów materiałowych, przez uczestnictwo kadry i pracowników w szkoleniach organizowanych przez odpowiednie instytucje.

Ochrona Środowiska i Gospodarka odpadami. Z godnie z rozporządzeniem wewnętrznym nasza firma stosuje wszystkie wymogi Ministerstwa Środowiska odnośnie zarządzaniem i utylizacja odpadów produkcyjnych.

Normalizacja produkcji. Dzięki zastosowaniu działań zmierzających do zwiększenia wydajności procesu produkcyjnego oraz zmniejszenia jej kosztów.

Wprowadziliśmy system normalizacji SNPP w oparciu o:
- wprowadzenie do studia DTP profilu ICC,
- wytypowanie jednego gatunku podłoży drukarskich,
- oparcie produkcji maszynowej o jednego producenta środków technicznych,
- ograniczenie dostaw materiałowych do dostawców spełniajacych wewnętrzne normy SNPP,
- normalizacja wykrojników i form drukowych,

 

Zobacz także

» katalog produktów
» polityka jakości

(c) 2010 mieruszewski.pl